Histoire de la Bibliothèque royale et de ses collections
Catalogues de collections
catalogues et dossiers d'exposition
Monographies
 
 
 
 
 

Catalogues et dossiers d'exposition

 • Le cinquième centenaire de l'imprimerie dans les anciens Pays-Bas . Bruxelles, 1973. PDF à télécharger (55MB)

  De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden. Brussel, 1973. PDF à télécharger (80MB)

 • M. Comblen-Sonkes et C. Van den Bergen-Pantens, Les mémoriaux d'Antoine de Succa. Bruxelles, 1977. PDF à télécharger (15MB)

  M. Comblen-Sonkes en C. Van den Bergen-Pantens, Memoriën van Anthonio de Succa. Brussel, 1977. PDF à télécharger (13MB)

 • Jan van Ruusbroec 1293-1381. Brussel, 1981. PDF à télécharger (205MB)
  • Mystiek in de Nederlanden vóór Ruusbroec PDF à télécharger (11MB)
  • Leven PDF à télécharger (28MB)
  • Werken PDF à télécharger (57MB)
  • Nabloei en invloed tot omstreeks 1800 PDF à télécharger (39MB)
  • Verering en iconografie PDF à télécharger (25MB)
  • Geschiedenis en iconografie van Groenendaal PDF à télécharger (20MB)
  • Studies en tekstuitgaven 19de-20ste eeuw PDF à télécharger (9MB)


 • Les Lumières dans les Pays-Bas autrichiens et la principauté de Liège. Bruxelles, 1983. PDF à télécharger (84MB)

  De Verlichting in de Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik. Tentoonstelling van 27 juli tot 20 augustus 1983. Brussel, 1983. PDF à télécharger (84MB)

 • J.-M. Horemans, Het Missaal van Matthias Corvinus en de Renaissance in Hongarije. Brussel, 1993. PDF à télécharger (53MB)

  J.- M. Horemans, Le Missel de Mathias Corvin et la Renaissance en Hongrie. Brussel, 1993. PDF à télécharger (53MB)

 • D. Coigneau, E. Cockx-Indestege, e.a., Uyt Ionsten Versaemt. Het Landjuweel van 1561 te Antwerpen. Brussel, 1994. PDF à télécharger (69MB)