• Nieuw op Belgica

   

  Unicum van de 16de eeuw: Sint Joris Meerdere documenten van de Oude en Bijzondere drukken zijn sinds kort integraal gedigitaliseerd te raadplegen op Belgica. Het gaat onder meer om twee zeer zeldzame boeken uit de XVIe eeuw gedrukt te Antwerpen in 1579 en 1590 : een Franse vertaling van Tijl Uilenspiegel uit 1579, en een geschiedenis van de heilige Joris in het Nederlands, uit 1590. Het zijn de enige gekende exemplaren van deze Antwerpse uitgaven.
  Verder zijn 7 boeken over botanica integraal gedigitaliseerd : een kruidboek uit de XVe eeuw gedrukt te Leuven in 1486, Leonhard Fuchs’ herbarium, een van de mooiste verhandelingen over botanica uit de XVIe eeuw, Otto Brunfels’ kruidboeken, en de vernieuwende werken van Rembert Dodoens en Carolus Clusius, twee natuuronderzoekers uit de Zuidelijke Nederlanden. De exemplaren bevatten de oorspronkelijk ingekleurde prenten.
  Om meer te weten

   

   

 • Oude en kostbare drukken

   


  Meerdere documenten van de Oude en kostbare drukken zijn binnenkort integraal beschikbaar op Belgica:  een boek eigenhandig gedrukt door Karel van Lotharingen, rozen vervaardigd door Pierre-Joseph Redouté, een Romeinse maskerade van de schilder Joseph Vien, de derde uitgave van de topografische beschrijving van Lodovico Guicciardini, een van de eerste kleurenproefdrukken uit de 18de eeuw, een Brusselse verluchte en vergulde uitgave uit 1614, fragmenten van een onbekend incunabel, en ten slotte nog lithografieën gedrukt in Tournai in 1823-1824. De eerste uitgave uit 1543 van het groot traktaat over anatomie van Vesalius is eveneens beschikbaar op Belgica en dit ter gelegenheid van de vijfhonderdste verjaardag van zijn geboorte.
  Om meer te weten

   

   

 • Europeana Collections 1914-1918

   

  De Koninklijke Bibliotheek stapt in een nieuw grootschalig digitaliseringsproject!
  Op initiatief van de Staatsbibliotheek van Berlijn (Stichting Pruisisch Cultuurbezit) hebben tien nationale bibliotheken uit acht Europese landen samen een consortium gevormd voor een periode van 36 maanden vanaf 1 mei 2011. Het consortium heeft tot doel om in Europeana ongeveer 400.000 documenten uit de respectieve verzamelingen van de deelnemende bibliotheken die verband houden met de Eerste Wereldoorlog toegankelijk te maken. De herdenking van de 100ste verjaardag van het uitbreken van WO1 zal officieel beginnen met de verjaardag van de aanslag in Sarajevo eind juni 2014.
  Om meer te weten

   

   

 • Europeana Newspapers

   

  Het project EUROPEANA NEWSPAPERS, gelanceerd in 2012, is een driejarig project dat de Europese Unie financiert (KCI (kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie) 2007-2013) en dat bij de start 18 Europese partners verenigde met als doel de erkenning van de collecties van gedigitaliseerde kranten, die vrij zijn van rechten, in The European Library (TEL) en EUROPEANA te verbeteren en de toegang van het publiek tot artikelen uit de Europese dagelijkse pers via de portaalsite Europeana te bevorderen door een beter gebruik van de technieken van OCR (Optical Character Recognition), OLR (Optical Layout Recognition) / segmentering op het niveau van het artikel en NER (Named Entity Recognition) evenals de normalisering van de metadata.
  Om meer te weten