Fernand Khnopff, Schenkingsgebaar
Francisco Domenech, Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans
Claude Mellan, Het Heilig Aanschijn
Jean-Baptiste Madou, Het Salon van Brussel in 1830
Pieter van der Heyden, De Lente
Martin Schongauer, Vlucht naar Egypte
Rik Wouters, Vrouw, gezeten in een rieten stoel, leest de krant « Le Passant »
Richard Van Orley, H. Rosa van Lima
Jan-Claudius De Cock, Aurora

Francisco Domenech, Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans

 

Deze uitzonderlijke gravure dateert van 1488 en is het oudste van alle stukken die de Chalcografie bewaart. Deze burijngravure van de Spaanse dominicaan Francisco Domenech getuigt van een nieuwe vorm van devotie tot de Maagd Maria, door bezinning en gebed tot de mysteries van de Rozenkrans, die een andere dominicaan uit Bretagne, Alain de la Roche (overleden in 1474), kort tevoren had gelanceerd en in heel Europa had verspreid.

 

Gwendolyne Denhaene

 

 • KBR, Chalcografie, REL-0679C
  Francisco Domenech
  Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans
  1488

  Afdruk van de Chalcografie; burijn; 34,9 x 27,8 cm

 

 

Voor meer informatie

 • J.-Ph. Colombie, "Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans van Francisco Domenech", Zes eeuwen in het geheugen geprent", Dossier 27, Brussel, KBR, 2005, p. 35-36
  Downloaden (649KB)


 • J. Van der Stock, The Print Collection of the Royal Library of Belgium. Early Prints, Turnhout, Brepols 2002, p. 126
  Downloaden (498KB)