Landjuweel van 1561

 

Uniek exemplaar van een gedrukte bundel met stukken die in 1561 door de rederijkerskamers te Antwerpen werden gespeeld. Er zijn gedrukte tekeningen, hout- en kopergravures, muziek en onuitgegeven handschriftelijk materiaal aan toegevoegd.

 

Claude Sorgeloos

 

 • KBR - Oude en kostbare drukwerken, II 13.368 E
  [Bundel  betreffende het Landjuweel van Antwerpen van 1561]

  Antwerpen, 16de eeuw

 

 

Voor meer informatie

 • M. de Schepper, “Het Landjuweel van 1561”, in P. Delsaerdt, J.-M. Duvosquel, e.a. (red.), Honderd schatten uit de Koninklijke Bibliotheek van België. Brussel, 2005, nr. 45.

  Downloaden (572KB)

 • D. Coigneau, E. Cockx-Indestege, e.a., Uyt Ionsten Versaemt. Het Landjuweel van 1561 te Antwerpen. Brussel, 1994.
  Downloaden (68,5MB)