Leven van Sint-Aldegonde in het klooster

 

Sacrale tragedie in vijf akten en in verzen van de dichter en toneelschrijver Denis Coppée (1580-1630?), burger, handelaar en schepen in Hoei. Deze editie wordt ingeleid door twee kwatrijnen die de anagrammen vormen van de twee personen aan wie de opdracht is gericht, zusters in het klooster van Sint-Aldegonde in Hoei. De tragedie eindigt met een lang gedicht dat een acrostichon en een gebed ter ere van de heilige vormt, patrones van Maubeuge en stichteres van het klooster waarrond de stad zich ontwikkelde. Deze Waalse auteur heeft slechts een twaalftal werken op zijn naam. Hoewel zijn edities bijzonder zeldzaam zijn, bezit de Koninklijke Bibliotheek van België bijna al zijn werken sinds de aankoop in één keer van de verzameling van de Luikse bibliofiel Henri Helbig (1813-1890) in 1892.

Claude Sorgeloos
  • KBR - Oude en kostbare drukwerken, II 61.800 A
    Denis Coppée. La tres-saincte et admirable vie de madame saincte Aldegonde patrone de Maubeuge. Tragecomedie. Luik: Christian Ouwerx, 1622.

 

Voor meer informatie

  • Léopold Dupont, ‘Denis Coppée : tradition religieuse, actualité politique et exotisme dans le théâtre à Liège au temps du baroque’, Revue belge de Philologie et d’Histoire, 55, 3-4, 1977, p. 791-840

  • C. Sorgeloos, ‘Henri Helbig (1813-1890)’, in: In de ban van boeken. Grote verzamelaars uit de 19de eeuw in de Koninklijke Bibliotheek van België, uitg. door Marcus de Schepper, Ann Kelders, Jan Pauwels. Brussel, 2008, p. 194-195 en 203-204.
    Downloaden (111KB) - Downloaden (209KB)