Liederen opgedragen aan Pierre Curtius

 

Verzameling liederen in verzen, de meeste met een profaan thema, in Luik gepubliceerd door Denis Coppée (1580-1630?), burger, handelaar en schepen in Hoei. De liederen zijn gedrukt in twee kolommen of over de volle breedte van de pagina. Ze worden gevolgd door een onvolledig exemplaar van de Muses francoises, een werk ter ere van de Luikse schepen Pierre Curtius. Denis Coppée publiceerde hooguit een twaalftal werken en hoewel zijn edities bijzonder zeldzaam zijn, zijn de meeste ervan, sinds de aankoop in 1892 van de volledige verzameling van de Luikse bibliofiel Henri Helbig (1813-1890), in de Koninklijke Bibliotheek van België terug te vinden.

Claude Sorgeloos
 • KBR - Oude en kostbare drukwerken, II 61.801 A 1-2
  Chansons spirituelles composées par Denis Coppée
  Rouen [Luik]: Raphaël du Petit Val [Christian Ouwerx], 1622

  Denis Coppée
  Les Muses francoises avec les occupations de chacune d’icelles
  Rouen [Luik] : Raphaël du Petit Val [Christian Ouwerx], 1623

 

Voor meer informatie

 • Léopold Dupont, « Denis Coppée : tradition religieuse, actualité politique et exotisme dans le théâtre à Liège au temps du baroque », in Revue belge de Philologie et d’Histoire, 55, 3-4, 1977, p. 791-840.

 • C. Sorgeloos, “Henri Helbig (1813-1890)”, in M. de Schepper, A. Kelders en J. Pauwels (ed.), In de ban van boeken. Grote verzamelaars uit de 19de eeuw in de Koninklijke Bibliotheek van België. Brussel, 2008, p. 194-195 en 203-204.

  Downloaden (111KB) - Downloaden (209KB)