Een sacraal drama

 

Tragedie van Denis Coppée (1580-1630?), burger, handelaar en schepen in Hoei. Coppée, een auteur van religieuze en profane stukken, publiceert hier een sacraal drama over de dood van Christus. De tekst is niet in akten verdeeld en is, naar Coppées maatstaven, ongewoon lang, zodat het spel twee of drie dagen in beslag kan nemen. Hij vertoont in zekere mate gelijkenissen met het mysteriespel, zonder  de prozaïsche vorm eigen aan dit genre over te nemen en met inachtname van een gelijkmatige, ernstige en mystieke toon. De tragedie wordt voorafgegaan door gelegenheidsgedichten en opdrachtstukken in de vorm van acrostichons. Denis Coppée publiceerde hooguit een twaalftal werken en hoewel zijn edities bijzonder zeldzaam zijn, zijn de meeste ervan, sinds de aankoop in 1892 van de volledige verzameling van de Luikse bibliofiel Henri Helbig (1813-1890), in de Koninklijke Bibliotheek van België terug te vinden.

Claude Sorgeloos
 • KBR - Oude en kostbare drukwerken, II 61.803 A
  Denis Coppée
  La sanglante et pitoyable tragedie de nostre sauveur et redempteur Iesus-Christ ; poëme mêlangé de devotes meditations, figures, complaintes de la glorieuse Vierge, de la Magdelene, & de Sainct Pierre. Avec quinze sonnets en memoire des quinze Effusions de nôtre Sauveur

  Luik: Léonard Streel, 1624

 

Voor meer informatie

 • Léopold Dupont, « Denis Coppée : tradition religieuse, actualité politique et exotisme dans le théâtre à Liège au temps du baroque », in Revue belge de Philologie et d’Histoire, 55, 3-4, 1977, p. 791-840.

 • C. Sorgeloos, “Henri Helbig (1813-1890)”, in M. de Schepper, A. Kelders en J. Pauwels (ed.), In de ban van boeken. Grote verzamelaars uit de 19de eeuw in de Koninklijke Bibliotheek van België. Brussel, 2008, p. 194-195 en 203-204.
  Downloaden(111KB) - Downloaden(209KB)