De Dertigjarige Oorlog in verzen

 

Deze berijmde tragedie in vijf akten, met ingevoegde koren, is het werk van Denis Coppée (1580-1630?), burger, handelaar en schepen in Hoei. De auteur geeft blijk van een vernieuwende geest door recente politieke en militaire gebeurtenissen te bezingen, die met de Dertigjarige Oorlog verband houden: de Praagse Defenestratie, de slag op de Witte Berg en de inname van Praag door de keizerlijke troepen. Coppée voert niet alleen de keizer en de hertog van Beieren ten tonele, maar ook belangrijke figuren afkomstig uit de Nederlanden: Jan t’Serclaes van Tilly (1559-1632) en de graaf van Buquoy (1571-1621), beiden generaals in dienst van de keizer. We kennen slechts een twaalftal werken van Denis Coppée, die alle werden uitgegeven in Luik en heel zeldzaam zijn. Sinds de aankoop in 1892 van de volledige verzameling van de Luikse bibliofiel en bibliograaf Henri Helbig (1813-1890), zijn de meeste ervan in de Koninklijke Bibliotheek van België terug te vinden. Het hier voorgestelde exemplaar had Helbig verworven van Ferdinand Henaux (1815-1880), een Luiks bibliograaf wiens handtekening we aantreffen op het laatste blad. De titelpagina is een handgeschreven facsimile; een aantal inleidende pagina’s ontbreken.

Claude Sorgeloos
 • KBR - Oude en kostbare drukwerken, II 61.806
  Denis Coppée.
  La sanglante bataille d’entre les imperiaux et bohèmes donnee au parc de l’Estoille la reddition de Prague et ensemble l’origine du trouble de Boheme. Tragedie
  .
  Luik: Léonard Streel, 1624.

   

Voor meer informatie

 • Léopold Dupont, « Denis Coppée : tradition religieuse, actualité politique et exotisme dans le théâtre à Liège au temps du baroque », in Revue belge de Philologie et d’Histoire, 55, 3-4, 1977, p. 791-840.

 • C. Sorgeloos, "Henri Helbig (1813-1890)”, in M. de Schepper, A. Kelders en J. Pauwels (ed.), In de ban van boeken. Grote verzamelaars uit de 19de eeuw in de Koninklijke Bibliotheek van België. Brussel, 2008, p. 194-195 en 203-204.
  Downloaden (111KB) - Downloaden (209KB)