Kruidenboek van Otto Brunfels (1532) in zwart en wit
Kruidboek van Otto Brunfels (1536-1537), in kleur
Editio princeps (1554) du Cruijdeboeck de Dodoens
Uitgebreide editie door Clusius (1644) van het Cruijdeboeck van Dodoens
16de-eeuws natuurhistorisch traktaat, ingekleurd
15de-eeuws kruidboek (1486), gedrukt in Leuven
16de-eeuws botanisch traktaat, in kleur
Unicum van de 16de eeuw: Sint Joris
Unicum van de 16de eeuw : Ulenspiegel
Een boek gedrukt door Karel van Lotharingen
Vier koninklijke rozen van Redouté
Incunabel van de lithografie, gepubliceerd in Doornik
Een van de eerste kleurenproefdrukken
Eerste geïllustreerde topgrafische beschrijving van de oude Nederlanden
Fragmenten van een onbekende Antwerpse incunabel
Een verluchte Brusselse editie van 1614
Editio princeps (1543) van het traktaat over anatomie van Vesalius
Romeinse maskerade in kleur, goud en zilver

Incunabel van de lithografie, gepubliceerd in Doornik

 

Verzameling gezichten van het koninkrijk der Nederlanden, van 1823 tot 1824 te Doornik uitgegeven in leveringen. De uitgave is geïllustreerd met een gegraveerde titel en met 96 gelithografeerde prenten van verschillende kunstenaars, onder wie de voorlopers van de lithografie in België. Dit exemplaar is afkomstig van een Doorniks verzamelaar.

Claude Sorgeloos

 

 • KBR - Oude en Kostbare Drukwerken, II 7.004 C


  Collection historique des principales vues des Pays-Bas, dédiée au Roi.
  Doornik: bij Dewasme en Cie (van de drukkerij J. Casterman), [1823-1824].

  Volledige beschrijving

 

Voor meer informatie

 • Downloaden

Bibliografie

 • Catalogue de la précieuse collection de livres, délaissée par feu Monsieur Ad. Trentesaux, juge à Tournai, Brussel, F. Heussner, 10 december 1857 e.v., lot 63
 • S. le Bailly de Tilleghem, ‘La première époque de la lithographie à Tournai (1822-1826)’, Mémoires de la Société royale d’Histoire et d’Archéologie de Tournai, 2, 1981, 237-303.

 • G. Lefebvre, Biographies tournaisiennes, Doornik, 1990, p. 258.
 • C. Sorgeloos, ‘Het geboortehuis van Justus Lipsius’ Bibliotheca Lipsiana Bruxellensis. Boeken van Justus Lipsius bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van België. Catalogus en inventaris uitgegeven door R. Adam & M. de Schepper, Brussel-Turnhout, 2006, p. 73-75 (Farrago. Philologie & typographie néolatines, IV).