Kruidenboek van Otto Brunfels (1532) in zwart en wit
Kruidboek van Otto Brunfels (1536-1537), in kleur
Editio princeps (1554) du Cruijdeboeck de Dodoens
Uitgebreide editie door Clusius (1644) van het Cruijdeboeck van Dodoens
16de-eeuws natuurhistorisch traktaat, ingekleurd
15de-eeuws kruidboek (1486), gedrukt in Leuven
16de-eeuws botanisch traktaat, in kleur
Unicum van de 16de eeuw: Sint Joris
Unicum van de 16de eeuw : Ulenspiegel
Een boek gedrukt door Karel van Lotharingen
Vier koninklijke rozen van Redouté
Incunabel van de lithografie, gepubliceerd in Doornik
Een van de eerste kleurenproefdrukken
Eerste geïllustreerde topgrafische beschrijving van de oude Nederlanden
Fragmenten van een onbekende Antwerpse incunabel
Een verluchte Brusselse editie van 1614
Editio princeps (1543) van het traktaat over anatomie van Vesalius
Romeinse maskerade in kleur, goud en zilver

Fragmenten van een onbekende Antwerpse incunabel

 

In november 2010 verwierf de Koninklijke Bibliotheek van België een uitzonderlijk stuk dat tot vandaag volkomen onbekend blijft. Het gaat om een prognosticatie, een soort almanak, in het Nederlands geschreven door de astroloog Jaspar Laet († 1552) en in Antwerpen gedrukt, zonder datum. Het jaartal werd bepaald aan de hand van de aankondiging door de auteur van een zonsverduistering op 8 juni. De NASA-catalogus van zonsverduisteringen leert ons dat een dergelijk fenomeen zich voordeed op 8 juni 1499. Deze prognosticatie zou dus één jaar eerder, in 1498, zijn verschenen. Dankzij het Amerikaans ruimteagentschap konden we deze publicatie aldus nauwkeurig dateren en onderbrengen in de categorie van de incunabelen die de gedrukte boeken vervingen tussen de uitvinding van de boekdrukkunst door Gutenberg omstreeks 1450 en tot en met het jaar 1500.

 

Renaud Adam

 

  • KBR - Oude en Kostbare Drukwerken, INC A 2.350


    Jasper Laet
    Prognosticatie van 1499
    Antwerpen: [Govaert Bac, 1498], in-4°.


    Volledige beschrijving

 

Voor meer informatie

  • R. Adam, ‘Deux découvertes à la Bibliothèque royale de Belgique : une pronostication inconnue imprimée à Anvers en 1498 et un second ‘relieur au rébus’ (Louvain, dernier tiers du XVe siècle)’, in Gutenberg-Jahrbuch, dl. 87, 2012, p. 157-164.