Natuere der dieren

 

Enig gekend exemplaar van dit zoölogisch traktaat in het Frans en het Nederlands, gedrukt in Antwerpen in 1561. De tekst staat in twee kolommen en is verlucht met houtgravures waarop dieren staan afgebeeld. Zoals gebruikelijk, is voor de Nederlandse tekst het gotisch lettertype gehanteerd, voor de Franse de romein.

 

Claude Sorgeloos

 

  • KBR - Oude en kostbare drukwerken, LP 12.973 A
    Die natuere der dieren, wt den francoyse in onse nederlandtsche tale overgheset. Den ionghen schoolkinderen bequaem, soo well om dye al spelende in vele goede exempelen te stichtene, als om daer wt te moghen leeren oversetten ende traduceren, ende die eene sprake met die ander te confereren. Met haeren figueren naer dleven wtghestelt. La nature des animaulx, translate du fransois en nostre vulgaire langage, co[n]venable aux ieusnes escoliers, tant pour instruir cela tout iouuant en maintes bonnes exemples, que pour appre[n]dre hors de la à traduir & conferer une langage avec l'autre. Avec leurs pourtrets & figures, au plus prez du naturel

    Antwerpen: Jan Mollijns, [1561]