Kruidenboek van Otto Brunfels (1532) in zwart en wit
Kruidboek van Otto Brunfels (1536-1537), in kleur
Editio princeps (1554) du Cruijdeboeck de Dodoens
Uitgebreide editie door Clusius (1644) van het Cruijdeboeck van Dodoens
16de-eeuws natuurhistorisch traktaat, ingekleurd
15de-eeuws kruidboek (1486), gedrukt in Leuven
16de-eeuws botanisch traktaat, in kleur
Unicum van de 16de eeuw: Sint Joris
Unicum van de 16de eeuw : Ulenspiegel
Een boek gedrukt door Karel van Lotharingen
Vier koninklijke rozen van Redouté
Incunabel van de lithografie, gepubliceerd in Doornik
Een van de eerste kleurenproefdrukken
Eerste geïllustreerde topgrafische beschrijving van de oude Nederlanden
Fragmenten van een onbekende Antwerpse incunabel
Een verluchte Brusselse editie van 1614
Editio princeps (1543) van het traktaat over anatomie van Vesalius
Romeinse maskerade in kleur, goud en zilver

Unicum van de 16de eeuw: Sint Joris

 

Enig bekend exemplaar van een Nederlandse levensbeschrijving van Sint-Joris (Georgius) door de Antwerpse kanunnik en pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Hendrik de Coster (ca. 1550-1618).

 

Marcus de Schepper

 

 • KBR - Oude en Kostbare Drukwerken, LP 14.123 A


  Henricus Costerius
  Het leuen vanden heylighen Grooten Martelaer en(de) Edelen Jonckman S. Joris/ Riddere/ Vaendrager/ Hooftman der Ruyteryen/ ende Graue/ onder die keysers Diocletianus en Maximianus dienende. Patroon der Gulden Broederen van S. Joris Gulde/ diemen noemt den jongen Voetboge binnen Antwerpen. Van nieus met grooter neersticheyt vuyt vele heylige gheloofweerdige schryvers int licht gebrocht, naer die oprechte waerheyt der historie
  Antwerpen: Daniel Vervliet, 1590


  Volledige beschrijving

 

Voor meer informatie

 • Downloaden

Bibliografie


OverCosterius :
 • Floris Prims, “Onze ‘plebaan’ Henricus Costerius, de wonderdoener († 1618)”, Antwerpiensia. 23de reeks. Antwerpen: De Vlijt, 1952, p. 67-70, gevolgd door nog zes andere artikeltjes (p. 71-92).
 • Eddy Put & Craig Harline, Verloren schapen en schurftige herders. De helse dagen van bisschop Mathias Hovius (1542-1620). Leuven: Davidsfonds, 2002, inz. p. 56-60, 94-102, 257.

Over Vervliet :
 • Anne Rouzet, Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs des XVe et XVIe siècles dans les limites géographiques de la Belgique actuelle. Nieuwkoop: De Graaf, 1975, p. 235-236
 • Geneviève Glorieux & Bart Op de Beeck, Belgica Typographica 1541-1600. IV. Indices [BT]. Nieuwkoop: De Graaf, 1994, p. 428-429..

Over Cogels :
 • François de Cacamp, Une vieille famille brabançonne. Les Cogels. Histoire. Généalogie. Brussel: Genealogicum Belgicum, 1959, p. 113-122 (ex-libris p. 117-119).