'Mimine' Godefroid Devreese & Paul Fisch, 1906, M54/5
"St Hubert", D262
"Harpiste" Marcel Rau, 1938, BR16
Belegeringsmunt, Groningen, 1672, F35/27, voorzijde
Dubbele dukaat, sede vacante, Luik, 1688, E272/1, voorzijde

Munten van het prinsbisdom Luik

 

Deze catalogus bevat de muntencollectie van het prinsbisdom Luik in het Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België. Er zijn 2420 munten in goud, zilver en koper opgenomen. Waar mogelijk werd gerefereerd naar het werk van Jean-Luc Dengis, Les monnaies de la principauté de Liège (Wetteren, 2006), een standaardwerk waar alle munten van het prinsbisdom werden bestudeerd en opgelijst. 

 

In de databank kunnen de stukken gezocht worden door de term "Munt"  in te vullen in het veld "Objectsoort" en in het veld "Land/Regio/stad/tijdperk"  zet u "Prinsbisdom Luik". Daarnaast kan u een exacte datum, de naam van de stad of de denominatie van het stuk ingeven, zoals een florijn, denier, obool, enz. (voorlopig is het enkel mogelijk te zoeken op de franstalige termen: florin, denier, obole, enz.). Een andere mogelijkheid is het invoegen van trefwoorden in de velden "Beschrijving", "Muntatelier" of "Legende", zodanig dat specifieke zoekopdrachten mogelijk zijn.

 

De foto’s in de databank mogen gebruikt worden als werkdocument, maar in geen geval voor een publicatie. Zij zijn onderhevig aan auteursrechten. Voor het gebruik van een foto in een publicatie moet een aanvraag ingediend worden bij de Koninklijke Bibliotheek van België.
Alle informatie vindt u op volgende pagina.

 

Online catalogus