Henri de Ferrières, Les Livres du roy Modus et de la royne Ratio

 

De Livres du roy Modus et de la royne Ratio die in Brussel wordt bewaard, bestaat in werkelijkheid uit twee afzonderlijke teksten: de eerste, gekend als de Livre des deduis, hoort thuis bij de traktaten over de jacht, terwijl de tweede, de Songe de pestilence, een lang allegorisch gedicht is over het onheil en de onvolkomenheid van de tijd. In de Livre des deduis geeft koning Modus aan zijn ‘leerlingen’ onderricht over de gewoonten van de dieren - herten, reeën, everzwijnen, wolven, vossen, hazen enzovoort - en over de manieren om erop hen te jagen. Zijn gemalin, koningin Ratio, voegt hier en daar stichtende en didactische commentaar toe. Een lang hoofdstuk is gewijd aan de valkerij, de jacht op vliegend wild. Het handschrift werd waarschijnlijk in Brussel gemaakt in opdracht van de Bourgondische hertog Filips de Goede en wordt toegeschreven aan de Meester van Girart de Roussillon.  

Bernard Bousmanne

 

  • KBR - Handschriftenafdeling, hs. 10218-19
    Henri de Ferrières, Les Livres du roy Modus et de la royne Ratio
    Zuidelijke Nederlanden (Brussel), ca. 1455

 

Voor meer informatie

  • B. Van den Abeele, « Henri de Ferrières, Les Livres du roy Modus et de la royne Ratio (KBR 10218-19) », in B. Bousmanne, F. Johan en C. Van Hoorebeeck (ed.), La Librairie des ducs de Bourgogne. Manuscrits conservés à la Bibliothèque royale de Belgique, II. Textes didactiques. Turnhout, 2003, p. 154-163.

  • F. Lyna, Les principaux manuscrits à peintures de la Bibliothèque royale de Belgique, III, ed. C. Pantens. Brussel, 1989, nr. 286.
    Downloaden (2.20MB)