De Vieil Rentier d’Audenarde

 

De Vieil Rentier d’Audenarde, een renteboek of grondregister van het einde van de 13de eeuw, bevat de uiterst nauwkeurige beschrijving van de domeinen in het zuiden van Oost-Vlaanderen en het noorden van Henegouwen van Jean [Jehan], heer van Pamele - Oudenaarde. Op iconografisch en documentair vlak is dit een uniek handschrift. Beschrijvingen van onroerende goederen die toebehoren aan leken zijn voor deze tijd immers bijzonder zeldzaam. De met de pen getekende en nauw bij de tekst aansluitende illustraties - van mensen van alle sociale lagen, maar ook van dieren, abdijen, herbergen, markten en landbouwwerktuigen - evoceren vooral het dagelijks leven en het werk op het land. Deze realia dragen in grote mate bij tot de kennis van de landbouwtechnieken in de 13de eeuw.

 

Bernard Bousmanne

 

 • KBR - Handschriftenafdeling, hs. 1175
  Le Vieil Rentier d’Audenarde
  Zuidelijke Nederlanden (Oudenaarde), derde kwart van de 13de eeuw

 

Voor meer informatie

 • C. Gaspar en F. Lyna, Les principaux manuscrits à peintures de la Bibliothèque royale de Belgique, I. Brussel, 1984, nr. 83. 
  Downloaden (2,1MB)

 • G. Dogaer en M. Debae, De Librije van Filips de Goede. Tentoonstelling naar aanleiding van de 500ste verjaardag van het overlijden van de hertog, Brussel, 1967, nr. 203.
  Downloaden (278KB)