Antonius Sanderus, Flandria illustrata

 

Van de hand van de theoloog Antonius Sanderus (1586-1664), kanunnik te Ieper, die vooral bekendheid verwierf met zijn Bibliotheca Belgica, verschenen in 1641 en 1644 bij Johannes en Cornelius Blaeu de eerste twee volumes van de Flandria illustrata, een beschrijving van het graafschap Vlaanderen. Een derde luik, gewijd aan de streek rond Doornik en Waals-Vlaanderen, moest het geheel vervolledigen. Door tal van moeilijkheden werd dit deel echter nooit gepubliceerd. De meeste voorbereidende illustraties - pentekeningen en aquarellen van steden, monumenten, abdijen en kastelen, maar ook van kaarten en plannen - zijn evenwel in het Brusselse handschrift 16823 bewaard gebleven. Ze worden toegeschreven aan Vaast Du Plouich en andere medewerkers van Sanderus.

 

Claude Sorgeloos

 

  • KBR - Handschriftenafdeling, hs. 16823
    Antonius Sanderus
    Icones Urbium, Villarum, Castellorum et Coenobiorum Gallo-Flandriae, quae Tertia Pars est Flandriae illustratae [Flandria illustrata]

    Zuidelijke Nederlanden, eerste helft 17de eeuw

 

 

Voor meer informatie

  • Claude Sorgeloos, « Antonius Sanderus, Flandria illustrata », in P. Delsaerdt, J.-M. Duvosquel, e.a. (ed.), Honderd schatten uit de Koninklijke Bibliotheek van België. Brussel, 2005, nr. 61.
    Downloaden (625KB)