Liedboekje

 

Aanvankelijk bestond dit liedboekje, dat heel belangrijk is voor de kennis van de 16de-eeuwse polyfone muziek, uit vier afzonderlijke delen: een Superius, een Altus, een Tenor en een Bassus. Het handschrift IV 1274 bevat de Altuspartij en de Bruxellensis IV 90 de Superius. Het is samengesteld uit tweeëntwintig liederen voor drie of vier stemmen die met name worden toegeschreven aan Josquin des Prés, Johannes Ockeghem, Alexander Agricola en Pierre de la Rue. De liederen handelen over  liefde, passie, ontrouw en verdriet, maar ook over religieuze thema’s. Ze zijn geïllustreerd met miniaturen in de zogenaamde Gents-Brugse stijl. Waarschijnlijk werd dit type liedboek gebruikt in de omgeving van de Bourgondische hertogin Margaretha van Oostenrijk (1480-1530). De band van het handschrift IV 1274, die in de 20ste eeuw werd gerestaureerd, is het werk van Ludovicus Bloc, een Brugs ambachtsman die aantoonbaar actief was tussen 1484 en 1529.

Bernard Bousmanne

 

 • KBR - Handschriftenafdeling, hs. IV 1274
  [Liedboek (Altus)]

  Zuidelijke Nederlanden, 16de eeuw

 • KBR - Handschriftenafdeling, hs. IV 90
  [Liedboek (Superius)]

  Zuidelijke Nederlanden, 16de eeuw

 

Voor meer informatie

 • B. Huys, “Liedboekje”, in P. Delsaerdt, J.-M. Duvosquel, e.a. (ed.), Honderd schatten uit de Koninklijke Bibliotheek van België. Brussel, 2005, nr. 34. - Downloaden (851KB)

 • B. Huys, “Een onlangs teruggevonden zestiende-eeuws verlucht muziekhandschrift. Bronnenstudie en concordanties (Brussel, Kon. Bibl. Hs. IV 1274)”, in Academia Analecta. Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone kunsten van België. Klasse der Schone Kunsten, 53, 1993, p. 1-12.