Geschiedenis van de koninklijke bibliotheek en haar verzamelingen
Catalogi van de collecties
Tentoonstellingscatalogi en -dossiers
Monographieën
 
 
 
 
 

Tentoonstellingscatalogi en -dossiers

 

 • Le cinquième centenaire de l'imprimerie dans les anciens Pays-Bas . Bruxelles, 1973. Downloaden (55MB)

  De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden. Brussel, 1973. Downloaden (80MB)

 • M. Comblen-Sonkes et C. Van den Bergen-Pantens, Les mémoriaux d'Antoine de Succa. Bruxelles, 1977. Downloaden (15MB)

  M. Comblen-Sonkes en C. Van den Bergen-Pantens, Memoriën van Anthonio de Succa. Brussel, 1977. Downloaden (13MB)

 • Jan van Ruusbroec 1293-1381. Brussel, 1981. Downloaden (205MB)
  • Mystiek in de Nederlanden vóór Ruusbroec Downloaden (11MB)
  • Leven Downloaden (28MB)
  • Werken Downloaden (57MB)
  • Nabloei en invloed tot omstreeks 1800 Downloaden (39MB)
  • Verering en iconografie Downloaden (25MB)
  • Geschiedenis en iconografie van Groenendaal Downloaden (20MB)
  • Studies en tekstuitgaven 19de-20ste eeuw Downloaden (9MB)


 • Les Lumières dans les Pays-Bas autrichiens et la principauté de Liège. Bruxelles, 1983. Downloaden (84MB)

  De Verlichting in de Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik. Tentoonstelling van 27 juli tot 20 augustus 1983. Brussel, 1983. Downloaden (84MB)

 • J.-M. Horemans, Het Missaal van Matthias Corvinus en de Renaissance in Hongarije. Brussel, 1993. Downloaden (53MB)

  J.- M. Horemans, Le Missel de Mathias Corvin et la Renaissance en Hongrie. Brussel, 1993. Downloaden (53MB)

 • D. Coigneau, E. Cockx-Indestege, e.a., Uyt Ionsten Versaemt. Het Landjuweel van 1561 te Antwerpen. Brussel, 1994. Downloaden (69MB)