Digitaliseringsbeleid

 

Het digitaliseringsbeleid van de Koninklijke Bibliotheek van België omvat twee luiken:

  • de interne digitalisering, geval per geval, in het kader van de gebruikelijke werking van de Bibliotheek,
  • de uitbesteding aan een gespecialiseerde firma voor specifieke projecten van massadigitalisering.
Deze keuze is afhankelijk van het type te digitaliseren verzamelingen en van het volume te reproduceren pagina’s.

 

 

Interne digitalisering


Deze werkwijze is de principiële regel en wordt van geval tot geval toegepast in functie van een aantal prioriteiten:
  1. afbeeldingen die catalogusbeschrijvingen moeten stofferen en illustreren (bv. Prenten);
  2. de subverzamelingen die de kernen vormen van het erfgoed van de Koninklijke Bibliotheek (bv. de Librije van de Bourgondische hertogen);
  3. de Belgicana, d.w.z. de werken die specifiek betrekking hebben op België en de Belgische publicaties;
  4. documenten in verband met diverse onderzoeksprojecten of tentoonstellingen die van tijd tot tijd plaatsvinden in de Koninklijke Bibliotheek;
  5. kwetsbare documenten waarvan de raadpleging zoveel mogelijk moet worden beperkt;
  6. unieke en uitzonderlijke stukken.

 

In de praktijk is er voor de interne digitalisering geen gewone of buitengewone structurele financiering. De technische operaties worden van geval tot geval uitgevoerd door de Fotografische dienst en, op gedecentraliseerde wijze, binnen de afdelingen waar de documenten worden bewaard.

 

Uitbesteden aan een gespecialiseerde firma


Deze werkwijze komt stelselmatig in aanmerking voor twee soorten verzamelingen:

  • de kranten, wegens het grote aantal pagina’s en de nood aan OCR (automatische optische tekenherkenning),
  • de geluidsdocumenten, omdat voor hun digitalisering een bijzondere technische uitrusting vereist is.

 

In de praktijk wordt er alleen overwogen om uit te besteden in het kader van specifieke grootschalige digitaliseringsprojecten waarvoor buitengewone financiering beschikbaar is.