Technische aspecten

Technische aspecten van digitalisering


De digitale reproductie van de documenten wordt uitgevoerd door het personeel van de Fotografische dienst of door andere werknemers van de Bibliotheek die deel uitmaken van de afdelingen waar de documenten worden bewaard en die een opleiding in scannen hebben genoten.
Alles hangt af van het type document dat moet worden gedigitaliseerd en van de dwingende aard van de beschermingsmaatregelen waaraan een document onderhevig kan zijn.
Bij het organiseren van het interne digitaliseringswerk wordt naar een evenwicht gezocht tussen een voldoende hoeveelheid en de tijd die nodig is voor het digitaliseren.
Het doel bestaat erin om voor een welbepaalde tijd een maximum aan inhoud te bieden.
Dat is de reden waarom de manier van digitalisering (fotografie of scannen) verschilt in functie van de aard van ‘erfgoed’ of ‘referentiemateriaal’ van het betrokken werk of de betrokken verzamelingen. Alle documenten worden gedigitaliseerd in een resolutie die is vastgesteld op 300dpi.

 

  • De erfgoedstukken worden bij voorkeur gescand, voor zover hun boekband 180 graden kan worden geopend. Is dit niet het geval, dan wordt het boek gefotografeerd.
    De clichés worden bewaard in drie formaten (een ‘onbewerkte’ versie, een archiefversie in TIFF en een raadplegingsversie in JPEG), de scans in twee formaten (TIFF en JPEG).

    Op basis van de TIFF-versies worden PDF-versies gecreëerd voor de documenten waarvan de documentaire eenheid meerdere clichés of scans samenbrengt, tenzij voor hun raadpleging een navigatiecapaciteit binnen het document vereist is (bv. kaarten, handschriften); in dit laatste geval wordt gebruik gemaakt van een aangepaste viewer die werkt met JPEG’s.
  • De referentiewerken worden enkel gescand, meestal op manuele wijze. Werken met talrijke identieke exemplaren kunnen echter worden afgesneden en automatisch worden gescand. Voor zover dat mogelijk is, krijgt dit type documenten een OCR, hetzij van de volledige tekst, hetzij enkel van de inhoudsopgave en de indexen.
  • De kranten worden automatisch gedigitaliseerd en ge-OCeRiseerd door een gespecialiseerde firma. De Bibliotheek controleert de kwaliteit van de digitalisering en de OCeRisering van de loten die de dienstverlener levert. De Bibliotheek is ook belast met de gecentraliseerde indexering van de verschillende gedigitaliseerde titels.
  • De geluidsdocumenten worden door een externe firma gedigitaliseerd en kunnen indien nodig worden gerestaureerd.

 

Technische aspecten van de raadpleging van digitale documenten


De documenten worden in Belgica.kbr.be beschikbaar gemaakt in een beeldkwaliteit die voldoende leesbaarheid biedt op een scherm, maar die verhindert dat ze kunnen worden afgedrukt met de kwaliteit van een uitgave.

 

Algemeen kunnen tekstdocumenten (gedrukte werken, kranten) en muziekpartituren worden geraadpleegd in de vorm van een PDF-document, daar ze een hoofdzakelijk informatieve inhoud hebben. Bij wijze van uitzondering kunnen de kostbare werken van alle categorieën (handschriften, gedrukte werken, kaarten) en alle geluidsdocumenten worden geraadpleegd met behulp van een aangepaste navigatietool die toelaat zowel de informatieve inhoud als de iconografische details of de details inzake makelij te beoordelen.

Alle documenten die toegankelijk zijn in Belgica.kbr.be, zijn overigens voorzien van beschrijvende en technische metagegevens die beantwoorden aan de internationale voorschriften die ter zake zijn aangenomen.