Nieuwe caerte ende platte[n] grondt der stadt ende provincie van Mechelen waer in de selve figurativelijck wordt aengewesen met allen haere dorpen gehuchten rivieren, straeten, casteelen, huijsen, ende andre plaetsen die daer gelegen oft te vinden sijn, gemeten ende gemaeckt in het jaer 1730 door P. van Antwerpen landtmeter [Cartografisch document]

Bouttats, Pierre-Balthazar (fl. <1700>-1756) - graveur. Graveur
Antwerpen, P. van (flor. ca 1730)

Vérification des exemplaires disponibles ...

Consulter en ligne

Se procurer le document

Vérification des exemplaires disponibles ...
Chargement des enrichissements...

Avis des lecteurs